Když vyhazujeme jídlo, neplýtváme jen potravinami, ale i zdroji, jakými jsou energie, palivo, čas či voda, které někdo investoval do pěstování, sklízení, skladování, dopravu a vaření těchto potravin. Na skládce pak toto jídlo produkuje skleníkový plyn metan, který poškozuje atmosféru.

Abychom získali jídlo, pěstujeme rostliny. Ty potřebují zalévat, jejich sklizeň se zas neobejde bez techniky živené palivy. Podobně je to se zvířaty – také potřebují vodu, energii, krmivo a po porážce nebo snůšce vajec zas palivo pro dopravu.

Jídlo

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hotové jídlo pak putuje do obchodů nejen v místě produkce, ale částečně i do jiných koutů světa. Cestuje kamiony, letadly, loděmi. Další energii spotřebovává vaše budoucí jídlo prostřednictvím lednic a mrazáků v supermarketech.

Do obchodu přijedeme nakupovat většinou autem (další paliva), doma spotřebováváme další energii – v lednicích, mrazácích a potom zas na sporáku, v troubě, na grilu. Nádobí myjeme v myčce (elektřina, voda). Takže když cokoli z jídla vyhodíme, přichází vniveč i veškeré zdroje, které ho pomáhaly vyrobit, uchovat či zpracovat.

Ale co s jídlem, které jsme nesnědli?

Snězte ho později

Uchovejte ho v lednici či v mrazáku a spořádejte ho zkrátka tehdy, kdy se to bude hodit a kdy ještě bude jídlo v dobré kondici – to je vždycky nejlepší řešení.

Recyklujte

Pokud vaše obec poskytuje kontejnery na bioodpad, svěřte zbytky jídla těmto hnědým popelnicím nebo speciálním kontejnerům.

Obyčejně vyhoďte

To je samozřejmě ta nejméně přívětivá varianta – jídlo, které skončí na skládce, pak bude produkovat při rozkladu skleníkový plyn metan, škodící zemské atmosféře.

Příběh jídla
Označeno: